+381 21 300 3682; +381 63 643 920 Futoška 22, NOVI SAD

Quality & Affordability

In our dental office we use only the best materials. Just like the ones you can find in your country. And our prices are affordable!..

Experience!

The Dentalium team of doctors has more than 40 years of experience in various fields of dentistry.

Winning Team!

The "Dentalium" team consists of: Dr Darko Bujas, Dr Gordana Miladinović i Dr Tatjana Baloš.

Smiles before and after the visit to the dental clinic "Dentalium"

Dental office, "Dentalium" is founded and owned by Dr Darko Bujas. Dr Bujas attended School of Dental Medicine in Novi Sad where he graduated in 1997. Since October 1997 working as a dentist at the Gerontology Center of Novi Sad. After obtaining the state license he started to work at the Health Center Novi Sad as a general dentist from 2000 until 2006. He worked there in the emergency dental service where he gained great experience. He also attended the specialized training for dental prosthetics at the Health Center Novi Sad and the Faculty of Dentistry of Novi Sad field. Since 2003, he also works in the private dental office, "Car Dušan".

READ MORE

WE CARE ABOUT YOUR HEALTH

"Dentalium" is a modern and fully equipped dental office where you can get all kinds of dental services. We use only materials from the world's leading manufacturers of dental equipment. We give warranty on all of our interventions.

darko_cv.jpg

Dr Bujas je završio 1997 stomatološki fakultet u Novom Sadu i od oktobra 1997 radi kao stomatolog prvo u Gerontološkom Centru Novi Sad a nakon položenog državnog ispita u Domu Zdravlja Novi Sad na mestu opšteg stomatologa, od 2000 godine pa sve do 2006 radi u hitnoj stomatološkoj službi u kojoj stice veliko radno iskustvo uporedo završava specijalisticku obuku u Domu Zdravlja Novi Sad i na Stomatološkom fakultetu Novi Sad iz oblasti Stomatološka protetika. Od 2003 godine uporedno radi i u privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Car Dušan” sve do 2012.

Kontakt
Tel : +381 63 643 920

Dr Darko Bujas
Stomatolog
IMG_0061.jpg

Dr Tatjana Baloš je završila Stomatološki fakultet u Novom Sadu 2003. godine. Do polaganja Državnog ispita radila u Domu zdravlja Novi Sad. Nakon toga stomatološku praksu nastavlja u Domu zdravlja Novi Sad u Bukovcu prvo kao dečji stomatolog u školskoj ordinaciji, a zatim na mestu polivalentnog stomatologa gde sa velikom frekvencom pacijenata, i dece i odraslih, stiče značajno iskustvo. Od 2008. radi u privatnoj stomatološkoj praksi, u ordinaciji „Dentis“, od 2009. u ordinaciji „Bošnjak“, a od 2013. u ordinaciji „Dentalium“.
Istovremeno se bavi i naučno-istraživačkim radom na polju stomatoloških materijala, te pored učestvovanja na više seminara i sama izlaže radove na naučnim konferencijama, a zatim je i koautor na radovima u međunarodnim naučnim časopisima.
Udata je i majka je troje dece.

Kontakt
Tel : +381 63 564 407

Dr Tatjana Baloš
Stomatolog
IMG_0047.jpg

Gordana Miladinović rođena je 25.08.1963. godine u Zrenjaninu.Diplomirala je 1987. godine na Odseku Stomatologija Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu, kao treći student generacije.
Od 1991. godine stiče radno iskustvo kao polivalentni stomatolog u zubnoj ordinaciji Foraiu Novom Sadu. Od 2018. zaposlena je u stomatološkoj ordinaciji Dentalium, gde se pored polivalentne stomatologije usavršava u oblasti estetske stomatologije.
Od 2009. godine član je Stomatološke komore Srbije – ogranak za Vojvodinu. Iste godine stiče prvu licencu, a 2016. je obnavlja na osnovu kontinuirane edukacije u zdravstvu. 2019. godine stiče i licencu za estetiku lica hijaluronskim filerima. Od 2009. doktorka Gordana Miladinović stručno se usavršava redovnim učešćima na seminarima, radnim kursevima, edukacijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, u oblastima koje se tiču polivalentne stomatologije, a naročito estetske stomatološke fiksne protetike. Od početka karijere posebnu pažnju posvećuje radu sa decom.
Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt
Tel : +381 63 564 407

Dr Gordana Miladinović
Stomatolog
Please fill in the form to ask a question or make an appointment. Make an Appointment