+381 21 300 3682; +381 63 643 920 Futoška 22, NOVI SAD

O NAMA

MI BRINEMO O ZDRAVLJU VAŠIH ZUBA

“Dentalium” je moderna i vrhunski opremljena stomatološka ordinacija u kojoj možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga sa materijalima vodećih svetskih proizvođača dentalnih materijala. Takođe na sve stomatološke intervencije dajemo garanciju.

U stomatološkoj ordinaciji “Dentalium” ordiniraju osnivač i vlasnik Dr Darko Bujas. Dr Bujas je završio 1997 stomatološki fakultet u Novom Sadu i od oktobra 1997 radi kao stomatolog prvo u Gerontološkom Centru Novi Sad a nakon položenog državnog ispita u Domu Zdravlja Novi Sad na mestu opšteg stomatologa, od 2000 godine pa sve do 2006 radi u hitnoj stomatološkoj službi u kojoj stiče veliko radno iskustvo uporedo završava specijalističku obuku u Domu Zdravlja Novi Sad i na Stomatološkom fakultetu Novi Sad iz oblasti Stomatološka protetika. Od 2003 godine uporedno radi i u privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Car Dušan” sve do 2012. 

darko_cv.jpg

Dr Bujas je završio 1997 stomatološki fakultet u Novom Sadu i od oktobra 1997 radi kao stomatolog prvo u Gerontološkom Centru Novi Sad a nakon položenog državnog ispita u Domu Zdravlja Novi Sad na mestu opšteg stomatologa, od 2000 godine pa sve do 2006 radi u hitnoj stomatološkoj službi u kojoj stice veliko radno iskustvo uporedo završava specijalisticku obuku u Domu Zdravlja Novi Sad i na Stomatološkom fakultetu Novi Sad iz oblasti Stomatološka protetika. Od 2003 godine uporedno radi i u privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Car Dušan” sve do 2012.

Kontakt
Tel : +381 63 643 920

Dr Darko Bujas
Stomatolog
IMG_0061.jpg

Dr Tatjana Baloš je završila Stomatološki fakultet u Novom Sadu 2003. godine. Do polaganja Državnog ispita radila u Domu zdravlja Novi Sad. Nakon toga stomatološku praksu nastavlja u Domu zdravlja Novi Sad u Bukovcu prvo kao dečji stomatolog u školskoj ordinaciji, a zatim na mestu polivalentnog stomatologa gde sa velikom frekvencom pacijenata, i dece i odraslih, stiče značajno iskustvo. Od 2008. radi u privatnoj stomatološkoj praksi, u ordinaciji „Dentis“, od 2009. u ordinaciji „Bošnjak“, a od 2013. u ordinaciji „Dentalium“.
Istovremeno se bavi i naučno-istraživačkim radom na polju stomatoloških materijala, te pored učestvovanja na više seminara i sama izlaže radove na naučnim konferencijama, a zatim je i koautor na radovima u međunarodnim naučnim časopisima.
Udata je i majka je troje dece.

Kontakt
Tel : +381 63 564 407

Dr Tatjana Baloš
Stomatolog
IMG_0047.jpg

Gordana Miladinović rođena je 25.08.1963. godine u Zrenjaninu.Diplomirala je 1987. godine na Odseku Stomatologija Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu, kao treći student generacije.
Od 1991. godine stiče radno iskustvo kao polivalentni stomatolog u zubnoj ordinaciji Foraiu Novom Sadu. Od 2018. zaposlena je u stomatološkoj ordinaciji Dentalium, gde se pored polivalentne stomatologije usavršava u oblasti estetske stomatologije.
Od 2009. godine član je Stomatološke komore Srbije – ogranak za Vojvodinu. Iste godine stiče prvu licencu, a 2016. je obnavlja na osnovu kontinuirane edukacije u zdravstvu. 2019. godine stiče i licencu za estetiku lica hijaluronskim filerima. Od 2009. doktorka Gordana Miladinović stručno se usavršava redovnim učešćima na seminarima, radnim kursevima, edukacijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, u oblastima koje se tiču polivalentne stomatologije, a naročito estetske stomatološke fiksne protetike. Od početka karijere posebnu pažnju posvećuje radu sa decom.
Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt
Tel : +381 63 564 407

Dr Gordana Miladinović
Stomatolog

Molimo popunite formu da biste zakazali pregled. Potvrdu ćete dobiti e-mailom. Zakažite termin